Vyhláška č. 86/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

(v znení č. 576/2003 Z. z.)

Čiastka 36/2002
Platnosť od 28.02.2002 do31.08.2004
Účinnosť od 31.12.2003 do31.08.2004
Zrušený 382/2004 Z. z.