Rozhodnutie č. 85/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Čiastka 35/2002
Platnosť od 27.02.2002 do30.12.2002
Zrušený 714/2002 Z. z.