Oznámenie č. 83/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 34/2002
Platnosť od 27.02.2002

Pôvodný predpis

27.02.2002