Oznámenie č. 76/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru

Čiastka 33/2002
Platnosť od 22.02.2002 do28.02.2003
Zrušený 39/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 1. marca 2002 a stratil účinnosť 1. marca 2003.