Oznámenie č. 757/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 286/2002
Platnosť od 31.12.2002
Účinnosť od 18.12.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.12.2002 Aktuálne znenie