Rozhodnutie č. 754/2002 Z. z.Rozhodnutie Poštového úradu o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku

Čiastka 284/2002
Platnosť od 31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2009