Zákon č. 74/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov

Čiastka 33/2002
Platnosť od 22.02.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.03.2002 do30.04.2004
Zrušený 98/2004 Z. z.

OBSAH