Nariadenie vlády č. 735/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných

Čiastka 279/2002
Platnosť od 28.12.2002
Účinnosť od 01.11.2012
Redakčná poznámka

okrem § 7 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2012 326/2003 Z. z., 322/2012 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2006 - 31.10.2012 Delená účinnosť
01.08.2003 - 31.12.2005 325/2003 Z. z.
01.01.2003 - 31.07.2003