Vyhláška č. 726/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

Čiastka 276/2002
Platnosť od 24.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003