Vyhláška č. 725/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení vyhlášky č. 437/2001 Z. z.

Čiastka 276/2002
Platnosť od 24.12.2002 do31.08.2008
Účinnosť od 24.12.2002 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.12.2002 - 31.08.2008

Pôvodný predpis

24.12.2002