Vyhláška č. 718/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

Čiastka 274/2002
Platnosť od 24.12.2002 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2009
Zrušený 508/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2009