Nariadenie vlády č. 717/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2002 Z. z.

Čiastka 274/2002
Platnosť od 24.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 Aktuálne znenie