Rozhodnutie č. 714/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Čiastka 273/2002
Platnosť od 21.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003