Rozhodnutie č. 713/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za prenos elektriny a poskytovanie systémových služieb

Čiastka 273/2002
Platnosť od 21.12.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2004