Oznámenie č. 712/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 272/2002
Platnosť od 21.12.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.