Oznámenie č. 70/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o charaktere nového hraničného priechodu pre cestnú a vodnú dopravu na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Štúrovo a Ostrihom v súvislosti s novovybudovaným mostom cez Dunaj

(v znení č. 696/2004 Z. z.)

Čiastka 31/2002
Platnosť od 20.02.2002
Účinnosť od 13.09.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. októbra 2001.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.09.2004 696/2004 Z. z. Aktuálne znenie