Rozhodnutie č. 7/2002 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 4/2002
Platnosť od 12.01.2002

OBSAH