Rozhodnutie č. 687/2002 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 267/2002
Platnosť od 19.12.2002