Oznámenie č. 684/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2003

Čiastka 265/2002
Platnosť od 17.12.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.