Oznámenie č. 675/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci

Čiastka 263/2002
Platnosť od 10.12.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. septembra 2001 na základe článku 7 ods. 1.

675

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. februára 2001 bola v Lisabone podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 27. septembra 2001 na základe článku 7 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.