Vyhláška č. 67/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané

Čiastka 28/2002
Platnosť od 15.02.2002 do31.10.2008
Účinnosť od 27.06.2008 do31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.