Zákon č. 669/2002 Z. z.Zákon o platových pomeroch prokurátorov v roku 2003 a o zmene zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch aprávnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 312/2001 Z. z.

Čiastka 262/2002
Platnosť od 10.12.2002
Účinnosť od 01.01.2004
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 1 až 3 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 30. júna 2003 a ustanovenia § 4 až 6 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2003.