Zákon č. 661/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov

Čiastka 260/2002
Platnosť od 07.12.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z.