Zákon č. 660/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady

(v znení č. 224/2006 Z. z.(nepriamo), 647/2007 Z. z.(nepriamo), 8/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 260/2002
Platnosť od 07.12.2002
Účinnosť od 01.02.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2009 8/2009 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
15.01.2008 - 31.01.2009 647/2007 Z. z.(nepriamo)
01.07.2006 - 14.01.2008 224/2006 Z. z.(nepriamo)
07.12.2002 - 30.06.2006