Zákon č. 658/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa

Čiastka 260/2002
Platnosť od 07.12.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 600/2003 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2003