Oznámenie č. 657/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení a uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení

Čiastka 259/2002
Platnosť od 05.12.2002
Redakčná poznámka

Zmluva a správna dohoda k zmluve nadobudnú platnosť 1. januára 2003. Správna dohoda nadobúda platnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy a je platná počas platnosti zmluvy.