Vyhláška č. 65/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe)

(v znení č. 406/2002 Z. z.)

Čiastka 27/2002
Platnosť od 14.02.2002 do30.06.2007
Účinnosť od 01.08.2002 do30.06.2007
Zrušený 298/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2002 - 30.06.2007 406/2002 Z. z.
15.02.2002 - 31.07.2002

Pôvodný predpis

14.02.2002