Zákon č. 643/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku

Čiastka 252/2002
Platnosť od 28.11.2002 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2009
Zrušený 571/2009 Z. z.

OBSAH