Zákon č. 641/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku atabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 252/2002
Platnosť od 28.11.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do30.04.2004
Zrušený 106/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

28.11.2002