Zákon č. 639/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene zákona č. 306/2002 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia

Čiastka 250/2002
Platnosť od 27.11.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

27.11.2002