Oznámenie č. 626/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť za rok 2001

Čiastka 245/2002
Platnosť od 14.11.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.

Pôvodný predpis

14.11.2002