Vyhláška č. 621/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku

Čiastka 244/2002
Platnosť od 13.11.2002 do30.11.2006
Účinnosť od 01.12.2002 do30.11.2006
Zrušený 610/2006 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2002 - 30.11.2006

Pôvodný predpis

13.11.2002