Oznámenie č. 62/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 26/2002
Platnosť od 12.02.2002

Pôvodný predpis

12.02.2002