Úplné znenie č. 617/2002 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 241/2002
Platnosť od 08.11.2002

Pôvodný predpis

08.11.2002