Oznámenie č. 616/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 1 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou

Čiastka 240/2002
Platnosť od 01.11.2002 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo platnosť 28. augusta 2002 na základe článku 2 ods. 1.