Rozhodnutie č. 611/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla

(v znení č. 646/2002 Z. z., 715/2002 Z. z.)

Čiastka 236/2002
Platnosť od 26.10.2002
Účinnosť od 01.01.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 646/2002 Z. z., 715/2002 Z. z. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

26.10.2002