Oznámenie č. 606/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Veľkou Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 233/2002
Platnosť od 24.10.2002