Oznámenie č. 604/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Rumunska o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu

Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. januára 2002 na základe článku 10 ods. 1.