Oznámenie č. 602/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskej charty miestnej samosprávy

Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Redakčná poznámka

Článok 6 ods. 2 charty nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 1. novembra 2002 na základe článku 12 ods. 3.