Oznámenie č. 60/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 11 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 26/2002
Platnosť od 12.02.2002

Pôvodný predpis

12.02.2002