Oznámenie č. 6/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 3/2002
Platnosť od 11.01.2002
Účinnosť od 10.10.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 7 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 10. októbra 2001.