Vyhláška č. 599/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za výkon funkcie prísediaceho

Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Najbližšie účinné znenie 01.11.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2017 111/2017 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2009 - 30.06.2017 543/2008 Z. z.
01.11.2002 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

19.10.2002