Oznámenie č. 583/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) týkajúcej sa zriadenia Centra UNIDO na podporu investícií v Bratislave

Čiastka 224/2002
Platnosť od 09.10.2002

583

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 840 zo 7. augusta 2002 schválila výpoveď Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) týkajúcej sa zriadenia Centra UNIDO na podporu investícií v Bratislave, podpísanej vo Viedni 25. júna 1999 (oznámenie č. 320/2000 Z. z.).

Platnosť dohody sa skončí 20. februára 2003 v súlade s článkom 11 ods. 1.