Oznámenie č. 582/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky na jednej strane a vládou Francúzskeho spoločenstva Belgicka a vládou Valónskeho regiónu na druhej strane

Čiastka 224/2002
Platnosť od 09.10.2002