Nariadenie vlády č. 58/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2002 až 2006

Čiastka 26/2002
Platnosť od 12.02.2002 do31.12.2006
Účinnosť od 12.02.2002 do31.12.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.02.2002 - 31.12.2006

Pôvodný predpis

12.02.2002