Oznámenie č. 578/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 222/2002
Platnosť od 04.10.2002

Pôvodný predpis

04.10.2002