Oznámenie č. 577/2002 Z. z.Oznámenie Národného bezpečnostného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota občianskeho odevu a jeho doplnkov pre príslušníkov Národného bezpečnostného úradu

Čiastka 222/2002
Platnosť od 04.10.2002 do31.03.2005
Zrušený 115/2005 Z. z.

Pôvodný predpis

04.10.2002