Nariadenie vlády č. 570/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2002 Z. z.

Čiastka 220/2002
Platnosť od 01.10.2002 do31.05.2004
Účinnosť od 01.10.2002 do31.05.2004
Zrušený 341/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2002 - 31.05.2004

Pôvodný predpis

01.10.2002