Oznámenie č. 569/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda)

Čiastka 219/2002
Platnosť od 01.10.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2002 na základe článku 15 ods. 1.

Pôvodný predpis

01.10.2002