Oznámenie č. 56/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Argentínskej republiky

Čiastka 25/2002
Platnosť od 09.02.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 6 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 14. novembra 2001.

Pôvodný predpis

09.02.2002